logo    I.T.R.A.     PRODEJ A SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu

Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky. Pokud je cena zboží nižši než 15000 Kč vč. DPH, připočítává se k ní poštovné a balné .Při odběru většího množství smluvní slevy.

Platební podmínky

Kupující uhradí zboží :
- v hotovosti při převzetí zboží na prodejně
- předem převodem na běžný účet
- formou dobírky

Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.


Dodací lhůty

Dodací lhůty a skladová dostupnost u jednotlivých položek jsou pouze informativní údaje a nemusí být vždy úplně přesné. Doporučujeme aby se zakazník před objednáním na dostupnost zboží informoval. Pokud tak neučiní a zboží nebude skladem, bude ho prodejce o dodací lhůtě informovat. Dopravu zboží provede dopravní společnost na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Zákazník má dle zákona právo zboží vratit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Zboží musi být nepoškozené, v originálním obalu a vč. všeho příslušenství.

Reklamace


Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.
Ke zboží je zpravidla vystaven záruční list, kterým zákazník spolu s fakturou prokazuje původ zboží při reklamaci. Není-li ke zboží vystaven záruční list, postačuje při reklamaci doložení původu zboží fakturou.

Záruční list musí být potvrzen dodavatelem.
Kupující si při vybalování zboží počíná tak, aby obal neponičil a obal uschoval. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, přičemž uvede charakteristiku závad. Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je třeba zkompletovat podle přiloženého návodu. Nebude-li při kompletaci postupováno dle návodu, nelze uplatňovat reklamaci zboží. V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě u dodavatele, je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním. Nebude-li zboží při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Náklady na dopravu nese zákazník. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.
Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
dodání chybějícího zboží nebo jeho částí opravu závad výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
- zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
- zboží nebylo poškozeno živly
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou.